За информация и връзка с нас:
Тел. 0618 23 200; GSM 0894 48 33 43
Имейл: info@sipbg.org

ЛАГЕРИ 2016

Leadership traning, Обучение 17 - 24 Юли

СИП лагер 9 - 14 год. 24 - 30 Юли

За информация и връзка с нас:
Тел. 0618 23 200; GSM 0894 48 33 43
Имейл: info@sipbg.org

За информация и връзка с нас:
Тел. 0618 23 200; GSM 0894 48 33 43
Имейл: info@sipbg.org